By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 74, 29. 3., s. D7
Annotation: Referát o výstavě.
Article
2
by Kopáč, Radim, 1976-, Schwarz, Josef, 1974-
Published Praha : Artes Liberales, 2010.
Annotation: Studie o české erotické literatuře; - s Předmluvou (s. 7-8); a kapitolami: Něco se stalo. Erotika v české literatuře 19. století (s. 9-21); Jan...
Book
3
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 11, 2010, č. 1, s. 7
Annotation: Glosa k úrovni českých literárních časopisů, doplněno o redakční poznámku.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 25, 30. 6., s. 3
Annotation: Recenze přetištěná u příležitosti ocenění editora; s poznámkou Z internetu přetiskujeme bez komentáře recenzi z druhého břehu.
Article
8
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 17, 2007, č. 5, 2. 5., s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 2, 17. 2., s. 113-114
Annotation: Úvaha; též o vydavatelských možnostech současné české poezie a její kritické reflexi v periodikách.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 176, 31. 7., s. 14
Annotation: Poznámka; časopis vydávají členové někdejšího Patafyzického kolegia Teplice.
Article
12
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 16, 2006, č. 4, 3. 4., s. 3
Annotation: O původních českých hrách v nakladatelství Větrné mlýny a prvních třech číslech časopisu Rozrazil.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 234, 6. 10., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, s. 142-143
Annotation: Recenze převzatá z Portálu české literatury (www.czlit.cz).
Article
15
by Kovanda, Jaroslav, 1941-
Published Velehrad : Ottobre 12, 2004
Annotation: Kniha rozhovorů s básníkem, výtvarníkem a šéfredaktorem Psího vína J. Kovandou.
Book
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 3
Annotation: Glosa k zásahům redakce Mladé fronty Dnes při přípravě rubriky Poezie na letošní léto.
Article
17
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 12, 2002, č. 10, 15. 11., s. 8
Annotation: Recenze časopisů Psí víno č. 22 a Host č. 8.
Article
18
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 12, 2002, č. 9, 11. 10., s. 8
Annotation: O obsahu čísla č. 7/2002.
Article
19
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 12, 2002, č. 9, 11. 10., s. 4
Annotation: O obsahu 1. čísla nového časopisu.
Article
20
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 12, 2002, č. 8, 31. 8., s. 27-29
Annotation: Rozhovor s vydavateli komiksů o jejich nakladatelství a časopisu; v seriálu Malé velké domy. S biografickými poznámkami.
Article