By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 7, září s. 31-33
Annotation: Článek o literární tvorbě J. Hiršala; připojena báseň a bio-bibliografická poznámka autora textu (s. 32).
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 17, 2016, č. 6, s. 4-7
Annotation: Polemiky o úrovni italské bohemistiky a prof. A. Cosentinové, které vyvolal rozhovor R. Kopáče s italským bohemistou G. Diernou (LN 13. 2. 2016,...
Article
3
In: V kupě. -- s. 121-122
Annotation: Doslov; - s medailonem autora (zadní záložka).
Book Chapter
4
In: Čertovo kopyto. -- s. 101
Annotation: Ediční poznámka; - základem přítomné knihy se stal undergroundový samizdatový sborník Čert má kopyto, který vyšel v edici Just v Praze r....
Book Chapter
5
In: Platný příběh. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
6
In: Destine, s. r. o.. -- s. 125-126
Annotation: Doslov; - s autorovou poznámkou ke knize (přední záložka).
Book Chapter
7
In: Nové cesty na jih. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi; - s Několika slovy úvodem (s. 9-10); s Literaturou (s. 164-165).
Book Chapter
8
In: Dohlednost v mlze. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
9
In: Zatýkání větru. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
10
In: Erben parodický. -- s. 11-18
Annotation: Úvodní stať ke komentovanému souboru erbenovských parodií; - s oddíly: Antonín Veselý: Balada o narození Karla Jaromíra Erbena; Parodické aktualizace;...
Book Chapter
11
In: Pravěká tanečnice. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
12
In: Létavice touhy. -- s. 5-25
Annotation: Předmluva k antologii erotických textů uvedených autorů; v předmluvě zmiňován též K. Hynek.
Book Chapter
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 55, 6. 3., příl. Víkend, s. 40-41
Annotation: Recenzní studie k níže zmíněným antologiím textů s erotickou tematikou.
Article
14
In: Všecko napsané. -- s. 889-896
Annotation: Doslov k soubornému vydání díla J. A. Pitínského (z let 1987-1992); - soubor obsahuje: Úvod autora (s. 11-12, podepsáno Ferdinand G.); Hry (s....
Book Chapter
15
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2010, č. 34, květen/červen, s. 6-17
Annotation: Diskuse na hlavní téma čísla; s biografickými poznámkami o diskutujících (s. 17) v rubrice Foyer Kulatý stůl. - Na s. 1 pod titulkem MAČ v číslech...
Article
16
In: Hymny zkratky. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
17
In: Malá vánoční četba. -- s. 101
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi; - kniha rozdělena do částí: Vánoční sloupky; Zimní pouť Antona Siky (obsahuje též text A....
Book Chapter
18
In: The Dark Side of Prague. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka o autorce.
Book Chapter
19
In: Třicet smrt celých jahoda. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka; - též s drobnou poznámkou Davida Vaughana a s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorce (s. 6).
Book Chapter
20
In: Vrhnout. -- s. 163
Annotation: Ediční poznámka; - s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorce na přední záložce; - s recenzními glosami na 4. straně obálky (viz rozpis).
Book Chapter