By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 15, 6. 4., s. 20
Annotation: Článek o nakladatelském redaktorovi a spisovateli J. Řezáčovi.
Article
2
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 93, 18. 5., s. 14
denikn.cz [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Článek o historii "Literárních novin" a pozastavení jejich vydávání v době koronavirové pandemie.
Article
3
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 26, 2016, č. 1, 2. 1., s. 33-37
Annotation: Rozhovor s Š. Švecem, mj. o literárním dění, literárních časopisech a jeho monografii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34); s fot.
Article
4
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 26. 2. 2009
Annotation: Recenze nového čísla časopisu Host (č. 2/2009).
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 31. 12. 2008
Annotation: Recenze nového čísla literárního časopisu "Listy" (č. 6).
Article
6
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 25. 11. 2008
Annotation: Recenze nového čísla časopisu Pandora (č. 15).
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 1. 8. 2008
Annotation: Anotace nového čísla literárního časopisu "Psí víno" (č. 44).
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 28. 7. 2008
Annotation: Rozhovor s M. Topinkou u příležitosti vydání výboru jeho esejistické tvorby "Hadí kámen" a o činnosti v literárním časopise "Sešity"; připojena...
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 9. 7. 2008
Annotation: Recenze nového čísla časopisu H_aluze (č. 4/2008).
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 3. 7. 2008
Annotation: Recenze nového časopisu "Komfort Mag", který vydalo nakladatelství Kniha - Zlín.
Article
11
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 30. 6. 2008
Annotation: Recenze nových čísel časopisů Host (č. 6/2008), Hynek a Listy (č. 3/2008).
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 3. 12. 2007
Annotation: Rozhovor s O. Stehlíkovou o časopisu Pandora a o experimentální literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 1. 10. 2007
Annotation: Anotace nového čísla literárního časopisu Rozrazil (č. 7).
Article
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 27. 8. 2007
Annotation: Anotace literárního časopisu Patafyzického kolegia Pako (č. 14).
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 8. 2007
Annotation: Anotace nového čísla literárního časopisu Analogon (č. 50/51).
Article
16
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 27. 7. 2007
Annotation: Anotace nového čísla českého literárního časopisu Ladění (č. 1).
Article
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 7. 2007
Annotation: Anotace nového čísla českého literárního časopisu Rozrazil (č. 6).
Article
18
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 13. 6. 2007
Annotation: Recenze na knížku "Literaturistický průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku", kterou jako přílohu časopisu Dobrá adresa vydal Š. Kučera.
Article
19
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 21. 5. 2007
Annotation: Anotace nového čísla literárního časopisu Aluze (č. 3).
Article