By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 3, 1. 3., s. 41-43
Annotation: Dva rozhovory s E. Brikciem o jeho setkávání s I. Wernischem a P. Šrutem.
Article
42
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 10, 1. 3., s. 18
Annotation: Článek o J. Foglarovi a jeho knihách, které vydává nakladatelství Albatros s ilustracemi J. Gruse, Jaromíra 99, P. Čecha, J. Janíčka, E. Kuchynkové...
Article
43
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 47, 25. 2., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 25. 2. 2021
Annotation: Článek o vyhlášení komiksových cen Muriel. Komiksem roku se stalo "Bez vlasů" T. Drahoňovské a Š. Jislové.
Article
44
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 38, 15. 2., s. 7
Annotation: Rozhovor s překladateli J. Janulou a J. Pokojovou o překladech Ch. Morgensterna a jeho knihy "77 šibenic".
Article
45
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 8, 15. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
46
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 36, 12. 2., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 14. 2. 2021
Annotation: Článek o K. Čapkovi a jeho dramatu "R. U. R.".
Article
47
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 33, 9. 2., s. 7
Annotation: Článek o básníkovi J. Karáskovi ze Lvovic.
Article
48
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 6, 1. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
49
online
In: H7O [online]. -- 29. 1. 2021
Annotation: Článek o životě a díle M. Vischera a českém dada.
Article
50
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 21, 26. 1., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 31. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
51
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 18, 22. 1., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 24. 1. 2021
Annotation: Rozhovor s ilustrátorem J. Plachým.
Article
52
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 14, 18. 1., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 23. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 4, 18. 1., s. 20
Annotation: Článek o nakladatelství Meander.
Article
54
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 10, 15.-17. 1., s. 14
denikn.cz [online]. -- 14. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [78]-81
Annotation: Rozhovor s propagátorkou české literatury a kultury; mj. o emigraci a životě v Bogotě, krajanském spolku Asocheca a kolumbijském povědomí o české...
Article
56
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 8, 11. 1., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 17. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
57
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 6, 8. 1., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 10. 1. 2021
Annotation: Rozhovor se syrským lékařem a překladatelem české a slovenské literatury do arabštiny G. Mouslim.
Article
58
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 3, 5. 1., s. 12
Lidovky.cz [online]. -- 11. 1. 2021
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a cestovatelem J. Formánkem o jeho prózách "Kniha o tichu".
Article
59
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 1, 4. 1., s. 31-33
Annotation: Dva rozhovory s E. Brikciem o jeho setkávání s J. Grušou a P. Králem.
Article
60
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 1, 4. 1., příl. kulér, s. 11-12
Annotation: Recenze.
Article