By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 19. 3. 2020
Annotation: Článek autorů knihy, připojeny úryvky recenzí a ukázka.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 19, 12. 11., s. 16
Annotation: Dopis z pozůstalosti J. Kopeckého adresovaný slovenské filmové vědkyni (jméno v textu neuvedeno) a obsahující konkrétní popis normalizační...
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 4. 5., s. 16
Annotation: Závěrečná část fejetonu v autorově rubrice Zápisníček; o Fr. Hrubínovi a reáliích jeho hry Srpnová neděle (s kresbou Hrubína od M. Nesvadby)....
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 5, 7. 3., s. 16
Annotation: Výběr z deníkových záznamů 13. 10. 1979 - 7. 12. 1981.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 4, 21. 2., s. 16
Annotation: Výběr z deníkových záznamů 7. 3. 1978 - 13. 10. 1979. - V témže čísle v rubrice Ohlasy glosa B. Nekolného ke kritické poznámce P. Pavlovského...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 3, 7. 2., s. 16
Annotation: Výběr z deníkových záznamů 13. 12. 1975 - 24. 2. 1978. - V témže čísle otištěna v rubrice Ohlasy námitka P. Pavlovského, proč DN tisknou...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 2, 24. 1., s. 16
Annotation: Výběr z deníkových záznamů 1. 1. 1974 - 2. 9. 1975. - V záznamu "čtvrtek, 28. února" J.K. píše, "že napsal pro zdejší Hlas severu stránku...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 1, 10. 1., s. 16
Annotation: Výběr z deníkových záznamů 31. 1. - 13. 10. 1973.
Article
11
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 10, 1999, č. 2, červen, s. 11-16
Annotation: Studie patrně z roku 1972, jež měla vyjít, ale nevyšla, ve sborníku k šedesátinám A. Závodského ("Na křižovatce umění", Brno 1973); v úvodní...
Article
13
by Kopecký, Jan, 1919-1992
Published Praha : Herrmann a synové, 1994.
Annotation: K monografické části Život, dílo, sny (s. 9-137) připojen oddíl Svědectví současníků (s. 139-180, mj. články: Weiner Richard, publikované...
Book
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 2, duben, s. 3-9
Annotation: Česky dosud nepublikovaný esej z roku 1966.
Article
15
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 32, 1993, s. 189-198
Annotation: Studie (vyřazená na vyšší příkaz ze sborníku Na křižovatce umění, Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1973); o Šaldově vztahu k divadlu, jeho...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 233, 3. 10., příl. Nedělní LN, s. 10
Annotation: Glosa recenzenta někdejší premiéry (Rudé právo, 14. 12. 1963); k mylnému tvrzení v monografii: Simmons Michael, Reluctant President (úryvek v...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 203, 29. 8., s. 5
Annotation: O zániku časopisu a jeho slovníkové přílohy.
Article
18
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 2, 1991, č. 2, červen, s. 80
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné hře (s. 81-110).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 10. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka někdejšího dramaturga Národního divadla na hry F. P. Oblak a valčík a Šťastlivec Sulla (neuskutečněná premiéra v ND 30. 4. 1948);...
Article