By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 141, 16. 6., příl. Víkend Dnes, s. 29
Annotation: Glosa k pravidlům níže zmíněné soutěže.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 81, 4. 4., s. C10
Annotation: Článek o knihách nominovaných na ceny Magnesia Litera. Doplněno o níže uvedenou glosu.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 76, 29. 3., s. D5
Annotation: Glosa ke vzniku nové literární ceny, která bude udělována v rámci veletrhu Svět knihy.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 58, 8. 3., s. B10
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 47, 24. 2., s. B9
Annotation: Přehledový článek k nominacím na ceny Magnesia Litera za rok 2011; zejm. v prozaické kategorii.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 27, 1. 2., s. B9
Annotation: Článek; mj. o vlivu literárních cen na prodejnost oceněných titulů.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 252, 27. 10., s. D7
Annotation: Rozhovor s laureátkou Státní ceny za literaturu D. Hodrovou, zejm. o níže zmíněné próze.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 240, 13. 10., s. D8
Annotation: Zpráva o udělení níže zmíněné ceny T. Zmeškalovi.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 224, 23. 9., s. B9
Annotation: Článek o laureátech níže zmíněné ceny, doplněno o glosy k vítězným knihám.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 224, 23. 9., s. B9
Annotation: Krátký rozhovor s laureátem níže zmíněné ceny P. Šrutem.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 219, 17. 9., příl. Víkend, s. 28-29
Annotation: Přehled knih nominovaných na níže zmíněnou cenu; s úryvky z vyjádření autorů či komentářem autorky článku a glosou M. Balaštíka ke knize...
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 205, 1. 9., s. C6
Annotation: Recenze knihy oceněné v soutěži Knižního klubu.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 205, 1. 9., s. C6
Annotation: Článek o knize oceněné v soutěži Knižního klubu.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 205, 1. 9., s. C6
Annotation: Fejeton o exotických tématech v české literatuře v souvislosti s posledními ročníky ceny Knižního klubu.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 186, 10. 8., s. B6
Annotation: Glosa k nominacím na níže zmíněné ceny. Doplněno o přehled nominovaných knih.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 179, 2. 8., s. C7
Annotation: Článek k vyhlášení knih desetiletí soutěže Magnesia Litera, doplněno o přehled redakčních tipů.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 122, 25. 5., s. D7
Annotation: Zpráva o udělení literárních cen Zlatá stuha knihám pro děti a mládež.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 92, 20. 4., s. B5
Annotation: Článek o udílení cen Magnesia Litera za rok 2008, citováno z děkovných projevů laureátů B. Grögerové, R. Denemarkové a P. Šruta. Doplněno...
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 92, 20. 4., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 20. 4. 2009
Annotation: Rozhovor s moderátorkou udílení cen Magnesia Litera A. Geislerovou, zejm. o průběhu slavnostního večera (zmíněna mj. neúčast zástupců Ministerstva...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 91, 18. 4., s. D1
Annotation: Článek o literárních cenách Magnesia Litera, zejm. o zaměření a koncepci cen, kritika nominací na Magnesie Litery, mj. k čtenářsky úspěšným...
Article