By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 10, 7. 10., s. [1]
Annotation: Báseň ze sbírky "Malé radosti".
Article
2
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 30. 6., s. 137-141
Annotation: Rozhovor s L. Kunderou o jeho literární a editorské práci.
Article
3
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-318-8. -- Sv. 22, 2020, s. 20
Annotation: Glosa o díle J. Mahena; připojena karikatura L. Kundery.
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 1, s. 13-14
Annotation: Poznámka k medailonu u příležitosti 15. výročí úmrtí J. Svobody a báseň z roku 1789.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 3. 11. 2014
Annotation: Komentář k překladům básně G. Trakla "Vorstadt im Föhn". Autor se zmiňuje o tom, že překlad I. Blatného byl zařazen do souboru Blatného poezie...
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 120-122
Annotation: Několik krátkých dopisů týkajících se Mulačova, Kunderova a Reynkova překladu Traklovy básně Grodek.
Article
9
Annotation: Monografie přibližuje osobnost a dílo malíře, grafika a ilustrátora B. Laciny; - obsahuje: úvodní monografickou studii (s. 7-61, s kapitolami:...
Book
10
Annotation: Soubor proslovů čestných doktorů JAMU z oblasti divadelní a dramatické tvorby z let 1997-2010.
Book
11
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 21, 2010, č. 235, 24.-30. 8., s. 12
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny J. Seiferta. S fotografií F. Janoucha a L. Kundery.
Article
12
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2010, č. 68, 22. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor (mj. o K. Bochořákovi). Připojeno kalendárium a poznámka o vlivech na tvorbu L. K.
Article
13
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 10, 20. 1., s. 4-7
Annotation: Rozhovor; mj. též o překládání (např. B. Brechta) a o přátelských vztazích s K. Teigem. Dokončení z č. 9/2009. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 2 (21), 2010, č. 1, s. 78-80
Annotation: Připojen výběr básní P. Huchela v překladeh L. Kundery (s. 81-82).
Article
15
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 52, prosinec, s. 31-32
Annotation: Laudatio k udělení Ceny J. Seiferta. Připojen projev L. Kundery.
Article
18