By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Druhý dech. -- s. 138-142
Annotation: Doslov k románu z komunistického pracovního tábora konce 50. let, napsanému v r. 1963 (poprvé vyšel r. 1969 anglicky v USA pod názvem Second Breath,...
Book Chapter
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 31, 6. 2., příl. Národní 9, č. 6, s. 2
Annotation: J. B., Druhý dech, Praha, Melantrich; poznámka k vydáním a k nepřesnostem v kritických ohlasech Vladimíra Novotného.
Article