By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 6, 1994, č. 1, s. 141-154
Annotation: Přehledová recenze hereckých a filmařských memoárů a rozhovorů, vydaných v letech 1992-93: Branald Adolf, Živé obrazy (Melantrich 1992); Švandrlík...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 17, 19. 10., s. 6
Annotation: Přehledová recenze knih rozhovorů (autorka Klusáková Jana) a memoárů, mj. : Hermanová Ljuba, ...a co jsem ještě neřekla, k vyd. připravil Suchý...
Article