By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 16, 20. 4., s. 6
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 12, 15. 1., s. 5
Annotation: Spisy Karla Čapka; k ukončení edice, 24 sv., Čs. (Český) spisovatel 1980-1993.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 28, 3. 2., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 192, 19. 8., s. 4
Annotation: Též k vydání stejné knihy (Praha, Čs. spisovatel. Spisy K. Č., sv. 21), doplněné o soubor Kritika slov.
Article
7
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 2, 1990, č. 1, s. 98-102
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 229, 28. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 285, 3. 12., s. 11
Annotation: Recenze; Čapek Karel, Krčma František.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 42, 1986, č. 25, 30. 1., s. 5
Annotation: Recenze; též recenze knihy: Kábrt Jan, Zahrada bratří Čapků, 1985; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 109, 10. 5., s. 5
Annotation: Čapek Karel; recenze; též o autorském podílu: Opelík Jiří na knize M. H.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 89, 13. 4., s. 5
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 27, 2. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 16, 16. 4., s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article