By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 285, 8. 12., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Článek o osobnosti a literární tvorbě spisovatele K. Pecky, který byl v 50. letech vězněn v komunistických lágrech a v období tzv. normalizace...
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 49, 6. 12., s. 54
Annotation: Sloupek, mj. zmíněna autorova vzpomínka na K. Pecku.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 17, 19. 10., s. 16
Annotation: Rozhovor s filmovým scenáristou o létech jeho věznění společně s K. Peckou.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor o televizním dokumentu o K. Peckovi.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 20, 26. 11., s. 10
Annotation: V ukázce z knihy Hry doopravdy autoři hovoří o vzniku Peckovy historického románu Štěpení.
Article
6
by Pecka, Karel, 1928-1997
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 1998.
Annotation: Kniha rozhovorů; s prologem J. Lukeše "Sám proti osudu (1997) : prolog" (s. 9-12), doslovem K. Pecky "Několik slov na závěr (1994) : epilog 1" (s....
Book
7
In: Svůdnost černé barvy. -- s. 130-133
Annotation: Doslov.
Book Chapter
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 13, 24. 3., s. 80-86
Annotation: Úryvky z rozhovorů, které J. L. vedl s K. Peckou v letech 1990 - 1993; s portrétem K. P. nazvaném Sám proti osudu.
Article
9
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 8, 1996, č. 1, s. 9-44
Annotation: Studie o nerealizovaných scénářích 60. let - Miloš Forman, Jiří Sehnal: Lidice budou žít (druhá verze pod názvem Pět mužů); Josef Škvorecký,...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 26, 5. 7., s. 1
Annotation: Recenze; 1. vyd. r. 1976 v Sixty-Eight Publishers.
Article
11
by Lukeš, Jan, 1950-
Published Praha : Český spisovatel, 1995.
Annotation: S úvodem Krutá padesátá, pragmatická devadesátá (s. 5-10) a se souborem portrétů, obsahujících životopisné pásmo a volné úvahy nad vězeňskými...
Book
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 262, 11. 11., příl. Národní 9, č. 44, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 73, 29. 3., s. 6
Annotation: Anketa názorů na další existenci organizace Obec spisovatelů; přispěli: Kasal Lubor, Hiršal Josef, Řezníček Pavel, Černík Michal, Stránský...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 159, 9. 7., příl. Národní 9, č. 28, s. 2
Annotation: O věcných chybách v jeho recenzích knih: Pecka Karel (MfD 23. 7. 1991, Nové knihy 18. 3. 1992), Beneš Jan (MfD 12. 5.). Dále o nedbalé redakci...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 14, 9.-15. 4., s. 5
Annotation: O literárním díle K. P., zejména o jeho lágrové tematice.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 43, 20. 2., příl. Národní 9, č. 8, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Nové knihy - Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, jaro, s. 12-13
Annotation: Článek zachycující základní životní a tvůrčí data K. P.; k otištěné ukázce Garden-party s vernisáží (s. 7-11) ze souborného vydání...
Article
18
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 14/15, únor/březen, s. 37-39
Annotation: O vztahu totalitní moci k jazzu, rocku a folku, o osudech literární tvorby jimi inspirované; mj. o dílech autorů: Škvorecký Josef, Kainar Josef,...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 13, 16. 1., s. 8
Annotation: Recenze; též o románech K. P. Štěpení, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1974; Horečka, Praha, Čs. spisovatel 1990.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 188, 13. 10., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article