By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 31. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
142
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 6, 1999, č. 14, 29. 3., s. 54-61
Annotation: Stať o románech M. K., dva Kunderovy články (první z týdeníku Le Point 26. 4. 1976, druhý z Nouvel Observateur 29. 11. 1990), stať o filmových...
Article
143
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 17. 2., s. 9
Annotation: Laudatio pronesené při udělení ceny.
Article
144
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 6, 10. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
145
146
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 53/1, 28. 12., s. 72
Annotation: Rekapitulace roku 1998 z hlediska autorů, nakladatelů, distributorů a knihkupců, čtenářů a kritiky.
Article
147
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 51/52, 23. 12., s. 5
Annotation: Studie o práci J. Š. pro film; s kapitolkami Šedesátá léta, Exil, Devadesátá léta, Sny splněné a nesplněné.
Article
148
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 50, 16. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor s majitelem a ředitelem Soukromého gymnazia J. Š. a Vyšší odborné školy J. Š. o Společnosti J. Š. a připravovaném CD-ROM o J. Š.
Article
149
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 51, 14. 12., s. 47-52
Annotation: Články týkající se grafomanie a recenze.
Article
150
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 49, 9. 12., s. 7
Annotation: Přehledová recenze prvých deseti svazků Spisů. S mezititulky Jak to začalo, Zasloužilý klasik?, Provokatér, Komu vadí?, Živý vypravěč, Prima...
Article
151
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 48, 2. 12., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
152
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 20, 26. 11., s. 10
Annotation: V ukázce z knihy Hry doopravdy autoři hovoří o vzniku Peckovy historického románu Štěpení.
Article
153
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 44, 26. 10., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
154
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 43, 19. 10., s. 69
Annotation: Recenze.
Article
155
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 42, 12. 10., s. 60
Annotation: Recenze.
Article
156
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 37, 16. 9., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
157
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 37, 7. 9., s. 60-61
Annotation: Nekrolog.
Article
158
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 31, 27. 7., s. 45-49
Annotation: Recenze několika prvotin připojena ke stati L. Machaly o literárních debutantech v devadesátých letech.
Article
159
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 28, 15. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
160
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 29, 13. 7., s. 55
Annotation: Recenze.
Article