By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 192, 18. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Esej se zaměřením na úroveň českého divadla ("V Čechách sídlil divadelní bůh").
Article
2
In: Pódia z krabičky. -- S. 10-23
Annotation: Úvodní stať ke sborníku osmi vzpomínkových medailonů zachycujících dění na malých neprofesionálních scénách 60. let (s rozhovory, osobními...
Book Chapter