By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 52, 2. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 152, 29. 6., s. 9
Annotation: Glosa k obsahové proměně povídek antologie; v rubrice Zatrženo.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 103, 3. 5., s. 9
Annotation: Hrušínský Rudolf; recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 4, 22. 2., s. 7
Annotation: Polemika s jeho článkem O kritikářském přádelnictví (DN, 1993, č. 22) o nešvarech soudobé (divadelní) kritiky. Se stručným dovětkem J. S....
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 262, 11. 11., s. 9
Annotation: Recenze osmého svazku ediční řady divadelních memoárů.
Article
6
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 262, 11. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 1, 7. 1., s. 10
Annotation: Kritika dramatické produkce.
Article