By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 297, 21. 12., příl. Orientace, s. v
Annotation: Diskuse o současné divadelní kritice.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 299, 22. 12., příl. Orientace, s. v
Annotation: Zamyšlení redaktorů LN.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 72, 26. 3., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o kvalitách filmu natočeného podle divadelní hry jejím autorem.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 297, 23. 12., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse kulturních redaktorů LN o soudobé české kultuře (literatuře, divadle atd.) a jejích "vývozních" možnostech.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 31, 6. 2., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o scénické adaptaci prózy R. Denemarkové ve Švandově divadle.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 226, 26. 9., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Diskuse o inscenaci režiséra D. D. Pařízka zmiňující i literární zpracování pamětí L. Baarové.
Article