By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 8, 10. 1., příl. Anticharta. Výročí Charty 77. Příloha 3, s. 5
Annotation: Přetisk prohlášení proneseného na shromáždění umělců a intelektuálů v Národním divadle 28. 1. 1977 herečkou J. Švorcovou; v rubrice Dokument....
Article
3
In: Pódia z krabičky. -- S. 10-23
Annotation: Úvodní stať ke sborníku osmi vzpomínkových medailonů zachycujících dění na malých neprofesionálních scénách 60. let (s rozhovory, osobními...
Book Chapter
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 151, 29. 6., s. 24
Annotation: Komentář a dokument k inscenování hry, jež inscenátoři nenahlásili agentuře DILIA.
Article