By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 260, 6. 11., s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání pamětí. Též o jejím dokumentu o V. Havlovi.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 165, 18. 7., s. 3
Annotation: Mj. o udělení ceny francouzského PEN Klubu, převzaté za onemocnělého V. Havla A. Freimannovou; v souboru reportáží Havlova cesta na podporu české...
Article