By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 111, 13. 5., s. 22
Annotation: Rozhovor o jeho výzkumu divadelní historie Jaroměře; též o nedělitelnosti kulturního komplexu Babiččino údolí a nutnosti jeho zachování.
Article