By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 298, 22. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o úspěchu inscenace newyorského souboru True Comedy Theatre Company v novém překladu Š. Šimka; s citátem z článku J. Barryho v týdeníku...
Article