By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


781
Annotation: Třetí svazek edičního projektu Odkaz Jana Grossmana divadelníkům obsahuje jednak příspěvky z poslední části stejnojmenného semináře, konané...
Book
782
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 302, 29. 12., s. 11
Annotation: Recenze; mj. o posudcích V. Mráčka.
Article
783
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 19, 11. 11., s. 11
Annotation: Nekrolog divadelní kritičky, dlouholeté kulturní redaktorky Zemědělských novin; v rubrice Zemřeli.
Article
784
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 17, 14. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor s vdovou po bohemistovi.
Article
785
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 10.-16. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
786
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 9, 24. 2.-2. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
787
788
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 10, 22. 6., s. 14
Annotation: Kritika úrovně podezřelého vydavatelského zázemí; též o odborném časopise téhož názvu, zakázaném v únoru 1970.
Article
789
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 19, 17. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
790
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 9, 8. 3., s. 2
Annotation: Recenze; též recenze druhého svazku edice zahajujícího publikování vlastních Artaudových textů: Artaud Antonin, Divadlo a jeho dvojenec (1938).
Article
791
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 3, 25. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
792
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 103, 3. 5., s. 9
Annotation: Hrušínský Rudolf; recenze.
Article
793
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 4, 22. 2., s. 7
Annotation: Polemika s jeho článkem O kritikářském přádelnictví (DN, 1993, č. 22) o nešvarech soudobé (divadelní) kritiky. Se stručným dovětkem J. S....
Article
794
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 1, 11. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s herečkou-vdovou.
Article
795
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 262, 11. 11., s. 9
Annotation: Recenze osmého svazku ediční řady divadelních memoárů.
Article
796
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 262, 11. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
797
798
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 1, 7. 1., s. 10
Annotation: Kritika dramatické produkce.
Article
799
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 23, 1991, č. 29, 17. 7., s. 4-5
Annotation: Rozhovor mj. o jeho divadelních hrách.
Article