By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 25, 18. 6.
Annotation: Ukázka z knihy "Příběh se závorkami : (alternativy)".
Article
2
by Machonin, Sergej, 1918-1995, Jamek, Václav, 1949-
Published Praha : Pražská scéna, 2017.
Annotation: Autobiografie režiséra Tomáše Vorla; s uvedenou předmluvou Davida Vávry, dalšími uvedenými texty a Vorlovou filmografií (s. 320-327); obsahuje...
Book
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 3, s. 181-185
Annotation: Vzpomínky S. Machonina na založení časopisu O Divadle; připojena poznámka P. Ruta, jak se k němu dostal tento strojopis se vzpomínkami na čtyřletou...
Article
5
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 28. 12. 2011
Annotation: Články J. Vladislava, V. Justa, S. Machonina a V. Prečana, které vyšly 15. 8. 1991 v Literárních novinách a v nichž autoři kriticky hodnotili...
Article
6
In: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. -- s. 58-61
Annotation: Doslov; - s různými komentáři ke hře (s. 62-67, viz rozpis); s přehledem Dramatická tvorba L. Smočka (s. 67).
Book Chapter
8
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 19, 2008, č. 2, s. 110-115
Annotation: Záznam debaty, jež proběhla 20. 8. 1968 v redakci Literárních listů.
Article
10
In: Mimoza. -- S. 209-210
Annotation: Čtvrtý svazek edičního projektu Pražská pětka, s oddíly: Jak to bylo (s. 7-66); Libreta a dokumenty (s. 67-142); Napsali o Mimoze (s. 143-184);...
Book Chapter
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 13. 2., s. 16
Annotation: Výběr z názorů na knihu, publikovaných v LtN z 11. 2. 1956; v rubrice před 50 lety.
Article
12
In: August August, august. -- S. 5-9
Annotation: Úvodní slovo; - s poznámkou autora (datovanou r. 2001) a s dobovými texty S. Machonina (esej o sezoně 1966/67 v Divadle na Vinohradech, kdy měla...
Book Chapter
13
Annotation: Divadelní program - sborník, mj. s uvedenými texty; - s portréty inscenátorů a herců (s. 134-140, mj. I. Rajmonta, J. Hančila a V. Chramostové),...
Book
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 15, 2005/2006, č. 3, 21. 11. 2005, Literární a výtvarná příloha, s. 6
Annotation: S poznámkou Dopis O slabosti a síle napsal Sergej Machonin v roce 1993 a otiskl jej v časopisu Střední Evropa č. 34 (1993).
Article
15
by Machonin, Sergej, 1918-1995, Pokorná, Terezie, 1965-
Published Praha : Divadelní ústav, 2005.
Annotation: Chronologicky řazený výbor 48 divadelních kritik S. M. z let 1958-1995, doplněných edičními komentáři; - z české dramatické literatury texty...
Book
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 38, 13. 9., s. 2
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 38/1954; v rubrice Před 50 lety.
Article
17
In: Dva umělci na dědině. -- přední a zadní záložka
Annotation: Autorovy poznámky ke skladbě textů (s. 7-79); na závěr knihy je připojen Trialog (rozhovor autora se S. Machoninem a J. Topolem, připravovaný pro...
Book Chapter
18
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 12, 2002/2003, č. 4, 16. 12. 2002, Literární a výtvarná příloha, s. 4-6
Annotation: Rozhovor o přátelství J. Topola a P. Vosáhla a jejich básnické tvorbě; s poznámkou Tento rozhovor byl natočen v roce 1995 v bytě Josefa Topola...
Article
19
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 12, 2002/2003, č. 4, 16. 12. 2002, Literární a výtvarná příloha, s. 6
Annotation: O devastaci české kultury komunisty; úryvek z polemického ohlasu na publikaci Česká divadelní kultura 1945-1989 (původně otištěno v Divadelní...
Article
20
In: Činohry a záznamy. -- s. 429-435
Annotation: Svazek obsahuje kromě souboru literárních a dramatických textů L. S. (s výjimkou dramatizace Dostojevského novely Strýčkův sen a divadelního...
Book Chapter