By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 8, srpen, s. [24]-25
Annotation: Povídka.
Article
2
Annotation: Sborník se zabývá problematikou archaické a současné podoby českého jazyka na tematické platformě českého dramatu 19. století; s bibliografickými...
Book
3
In: Ze zápisníku zapisovatele : publicistika. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka volné obálky); s Edičními komentáři (s. 370-426).
Book Chapter
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 1, leden, s. 29-30
Annotation: Studie o písni Kde domov můj?
Article
5
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 1, leden, s. 30-31
Annotation: Rozhovor, který byl publikován v Hanáckých novinách 13. 6. 1996.
Article
6
In: Reportáž, psaná na oprátce. -- S. 325-360
Annotation: Doslov; s fot. autora (přední záložka); s Ediční poznámkou (s. 112-117); s Komparací českých vydání (s. 118-120); se seznamem základních...
Book Chapter
7
by Macura, Vladimír, 1945-1999
Published Praha : Academia, 2015.
Annotation: První svazek spisů Vladimíra Macury představuje jeho badatelské dílo zasvěcené období národního obrození: druhé vydání Macurovy monografie...
Book
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 14-15
Annotation: První ukázka z pracovních poznámek V. Macury, které měl uložené v počítači ve složce Kalendar. Ukázka je uvozena ediční poznámkou M. Jareše...
Article
9
Published Brno : Host, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Rozšířené a přepracované vydání příručky prezentující stěžejní díla světové literární teorie 20. století; - příručka byla rozšířena...
Book
10
11
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2010, č. 3/4, s. 39-55
Annotation: Překlad studie "Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty".
Article
12
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2010, č. 3/4, s. 57-69.
Annotation: Překlad studie z knihy "Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty".
Article
15
by Macura, Vladimír, 1945-1999
Published Praha : Academia, 2008.
Annotation: Svazek obsahuje soubor sémiotických esejů Šťastný věk (Symboly, emblémy a mýty 1948-1989) /1. vyd. Praha, Pražská imaginace 1992/, s. 7-244...
Book
16
17
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2006, č. 2/3, s. 43-57
Annotation: Studie převzatá z: V. Macura, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ (Jinočany, H & H 1995).
Article
18
by Macura, Vladimír, 1945-1999, Rak, Jiří, 1947-
Published [Napoli] : L'ancora del mediterraneo, 2004.
Annotation: Sborník, s předmluvou Prefazione (s. 5-12), s úvodní přehledovou statí Introduzione: Le nuove storiografie critiche dei paesi dell'Europa centro-orientale...
Book
19
In: Kde domov můj. -- S. 132
Annotation: Antologie převzatá z uvedené knihy J. V. Šmejkala (doplněná o poprvé knižně publikované texty: V hospodě, Kde hrdé ženské srdce a Kde ouzká...
Book Chapter
20
by Kovařík, Petr, 1946-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
Annotation: Kulturně místopisný průvodce po rodištích významných osobností českých dějin a kultury uzavírá autorovu vlastivědnou trilogii (Studánky...
Book