By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 3
Annotation: Rozhovor o regionální kultuře Šternberska, umělecké tvorbě a politice.
Article
2
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 6, červen, s. 54-55
Annotation: Autentický záznam ze schůze tvůrčí komise při SČSS ze 16. 12. 1949.
Article
3
by Marek, Jiří
Published Olomouc : Alda, 1998.
Annotation: Soupis dosavadních laureátů, s úvodem Na počátku byl dynamit (s. 3-4), s tabulkou udělených cen podle jednotlivých zemí (s. 5), s abecedně uspořádaným...
Book
4
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 39, 15. 9., s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 125, 28. 5., příl. Magazín RP, s. 22-23
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 24, 30. 1., příl. P'93 č. 4, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 191, 15. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor o chalupě, o Praze a o literatuře.
Article
8
In: Čtení pro ženy. -- R. 1990/1991, zima 90/91, s. 91-93
Annotation: Rozhovor o názorech J. M. na jídlo a kuchařství.
Article
9
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 288, 8. 12., příl. Haló sobota, č. 49, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 9. 1.
Article
11
In: České pohádky. -- S. 311-316
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 25, 1989, č. 1, 27. 12., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 22, 1989, č. 18, 7. 9., s. 8
Annotation: Rozhovor o spolupráci J. M. s filmem.
Article
14
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 17, 6. 9., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 39, 1989, č. 23, 1. 6., s. 43
Annotation: Rozhovor k 75. narozeninám 30. 5.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 99, 28. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor k 75. narozeninám 30. 5.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1989, jaro/léto, s. 30
Annotation: V rubrice Knížky mého dětství.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 12, 15. 3., s. 7
Annotation: K 5. zasedání výkonného výboru detektivkářů (Dobříš).
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 45, 2. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti reedice románu Můj strýc Odysseus.
Article