By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 3
Haló noviny [online]. -- 29. 7. 2021
Annotation: Rozhovor mj. o práci literárního historika a aktivitách A. Mikuláška; připojena biografická poznámka.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na D. Žaludovou, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2020 za založení literární soutěže "Kouzelný klíč".
Article
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 2, s. 143-168
Annotation: Studie o interpretačních možnostech literárních textů souvisejících s medialitou děl. Autor nabízí dvě interpretace básně "Dědova mísa"...
Article
4
Published Křenovice : Kmen, 2021.
Annotation: Sborník textů o českém antisemitismu, historickém i současném, rozmáhajícím se na internetu; s biografickou poznámkou (s. 153-156) a s ediční...
Book
5
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 10. 12., s. 39-60
Annotation: Studie pojednává o židovské literatuře. Autor se pokouší na základě dostupných encyklopedických a slovníkových děl doložit, jakým způsobem...
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 228, 30. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 39, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 39, 30. 9.
Annotation: Recenze je uvozena zamyšlením nad adaptacemi Máchova "Máje".
Article
7
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 128, 3. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 22, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 22, 3. 6.
Annotation: Výběr příspěvků z 15. ročníku literární soutěže "Kouzelný klíč 2020"; připojen úvodní komentář A. Mikuláška.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 40, 17. 2., s. 9
Annotation: Článek o setkání českých a kazašských spisovatelů na Velvyslanectví Republiky Kazachstán (27. 1. 2020). Obě strany se domluvily na nutnosti...
Article
9
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na V. Hnízda, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
10
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 147, 26. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 24, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 24, 26. 6.
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 6. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 6, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 6, 6. 2.
Annotation: Rozbor povídky "Milenec" I. Blahutové. Autor srovnává poetiku povídky s poetikou rozhlasové dramatizace povídky, která zazněla na Slovenském...
Article
12
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 159-163
Annotation: Zpráva o konání 16. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě (20.-27. 8. 2018).
Article
13
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 63-79
Annotation: Studie pojednávající o Kafkově povídce "Proměna" a její filmové adaptaci režiséra J. Němce. Autor se nejprve zabývá samotnou povídkou. Těžiště...
Article
14
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 148-150
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 3, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
16
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 29, 2019, č. 1, s. 65-72
Annotation: Recenze sborníku, který je výstupem 2. ročníku konference "Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte" (Nitra, říjen 2016).
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 259, 7. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 45, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 206, 5. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 36, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 200, 29. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 35, s. 2
Annotation: Medailon M. Blahynky u příležitosti jeho 85. narozenin.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 188, 15. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 33, s. 2
Annotation: Úvaha o sborníku prací z literární soutěže Kouzelný klíč 2018. Autor srovnává úroveň a tematické zaměření sborníků v předešlých...
Article