By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 178, 4. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 31, s. 1-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 31, 4. 8.
Annotation: Úryvky z publikace V. Nezvala "Pražský chodec".
Article
2
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 6, 8. 6., s. [1]
Annotation: Báseň ze sbírky "Skleněný havelok".
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 169, 22. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 29, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 29, 22. 7.
Annotation: Úryvky ze stejnojmenné knihy.
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 116, 20. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 20, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 20, 20. 5.
Annotation: Vzpomínka V. Nezvala na dětská léta, kdy poslouchal ze svého pokoje výuku zpěvu ve škole, kde bydlel.
Article
5
by Nezval, Vítězslav, 1900-1958
Published Wien ; Prag : Kētos, 2020.
Annotation: Německý překlad erotické prózy; s poznámkami překladatele (s. 63-68) a s uvedeným doslovem.
Book
7
online
In: Čítárny [online]. -- 10. 12. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem F. Filipovského, jenž vzpomíná na zájezdy s Nezvalem, a J. Seiferta, který se vyjadřuje k Nezvalovu úmrtí.
Article
8
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2019, č. 69, červen, s. 16-26
Annotation: Článek o životě a díle V. Nezvala; připojeny básně.
Article
9
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 123, 29. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 20, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 20, 29. 5.
Annotation: Vzpomínka S. Kučerové na oslavy osvobození Československa Rudou armádou, kterých se účastnila jako studentka gymnázia v Hradci Králové. U této...
Article
10
11
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 11-12
Annotation: Nekrolog O. Březiny, který napsal K. Čapek, otištěný v Lidových novinách 26. 3. 1929, a omluvný dopis V. Nezvala šéfredaktorovi Lidových novin...
Article
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 7, 9. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 2, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 2, 9. 1.
Annotation: Báseň "Vteřina" psána česky a v překladu do esperanta.
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 93-100
Annotation: Článek, v němž autor přibližuje své literární vzory a básníky, jimiž se inspiroval, mj. jsou zmíněni K. Hynek, V. Effenberger, I. M. Jirous,...
Article
15
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 137, 14. 6., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 113, 17. 5., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
19
online
In: Čítárny [online]. -- 2. 4. 2018
Annotation: Zpráva připomíná 60. výročí úmrtí V. Nezvala; připojeny básně.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 2, únor, s. 11-14
Annotation: Korespondence s připojenou básní V. Nezvala.
Article