By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 6, červen, s. 23-25
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 13, 28. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 8. 2., s. 5
Annotation: O příručce P. Dolejšího; autor obsáhle cituje kritiku F. Brože (Host 1/2007, příl. Host do školy) se závěrem, že stejné výhrady uvedl ve...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 30
Annotation: Zpráva o konferenci z cyklu Jeden jazyk naše heslo buď.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 5
Annotation: O mezioborové konferenci v Olomouci a mezinárodní vědecké konferenci v Liberci.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 5
Annotation: O znovuobnovených literárních laboratořích pořádaných Univerzitou Hradec Králové.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 5
Annotation: Referát o konferenci, o vznikajícím centru bohemistiky v Raciborzi (pod vedením Mieczyslawa Balowského) a o čtvrtletníku Bohemistyka.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 3, s. 105-109
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 2, s. 28-29
Annotation: Recenze sborníku z konference; V. Novotný zmiňuje příspěvek M. Ulrychové pojednávající o Janáčkově pojetí lišky Bystroušky z hlediska gender...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 11, 30. 5., s. 7
Annotation: Recenze vysokoškolských sborníků, z nichž jeden vyšel jako samostatné číslo časopisu Ergo, vydávaného v Ústí nad Labem na PF UJEP (téma...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 152-154
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 3, 2002, č. 2, s. 42-45
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 279, 1. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 13, 29. 6., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 12, 22. 3., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 1, 5. 1., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 24. 6., s. 9
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 15. 4., s. 5
Annotation: Glosa k recenzím knihy M. C. Putny; zejména o kritikách A. Sticha a J. Mlejnka.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 4, 18. 2., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article