By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie k literárnímu odkazu J. Škvoreckého; zejm. k jeho literárnímu vývoji a dvěma liniím jeho tvorby - dokumentární a existenciální.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 35, 30. 8., s. 12
Annotation: Fejeton opravující drobné faktografické nesrovnalosti v televizním dokumentu P. Kaňky Gentleman Josef Škvorecký (2007) týkající se kritického...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 3, březen, s. 25-26
Annotation: Medailon; na s. 10-14 otištěny vzpomínky O. Ulče Rodákovo všelijaké přemílání (mj. zmínka o J. Škvoreckém).
Article
6
Annotation: Sedmnáctý ročník generačního sborníku absolventů FFUK z konce šedesátých let, mj. s uvedenými příspěvky; - se základními údaji o autorech...
Book
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 5
Annotation: Glosa o učení tvůrčímu psaní a potřebnosti kritiky.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 3, s. 105-109
Annotation: Recenze.
Article
9
Annotation: Patnáctý ročník generačního sborníku absolventů FFUK z konce 60. let, mj. s uvedenými příspěvky; se základními údaji o autorech sborníku...
Book
10
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2003, č. 2, říjen, s. 67-68
Annotation: Recenze přetištěná z Reflexu; připojena poznámka editora o dataci Škvoreckého textu.
Article
11
by Kubíková, Pavlína
Published Prague : Ministry of Culture of the Czech Republik : Trico Pinters, 2001.
Annotation: Dvojjazyčný anglicko-německý propagační katalog s portréty 65 uvedených českých spisovatelů (s bibliografií děl vesměs od r. 1990, v několika...
Book
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 4. 11., s. 5
Annotation: Glosa ke kritice v Lidových novinách (o složení poroty, která rozhodovala o Státní ceně za literaturu - V. Novotný se zastává A. Hamana) a kritika...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 41, 14. 10., s. 62-64
Annotation: Životopisná stať.
Article
14
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 31, 29. 7., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 7, 10.-16. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 262, 9. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 41, 17. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 5, 6. 1., s. 7
Annotation: Škvorecký Josef; recenze.
Article
19
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 13, 18. 1., s. 11
Annotation: Glosa k vydání; též o dosud nevydaném: Mertl Věroslav, Kruhy pod očima (deníky a eseje 1950-1988).
Article