By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Dlapová, Daniela, Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Památník národního písemnictví, 2009.
Annotation: Publikace - katalog k stejnojmenné výstavě v letohrádku Hvězda, s bohatým obr. doprovodem; - s úvodními texty k jednotlivým pěti oddílům (viz...
Book
2
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - s oddíly: Podoby násilí dříve; Mezi válkami; Válečná apokalypsa a její daleké dozvuky; O násilí v literatuře...
Book
3
by Chrobák, Jakub, 1974-, Engelking, Leszek, 1955-, Harák, Ivo, 1964-, Novotný, Vladimír, Všetička, František, 1932-
Published Opava : Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky O autorech (s. 206-213), s Jmenným rejstříkem (s. 215-221).
Book
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 7
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z konference, která byla věnována životu a dílu B. Hrabala (Londýn, květen 1997).
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 29-32
Annotation: Spojitá série recenzních glos; v jedné z nich, věnované próze V. Körnera, autor zmiňuje G. Meyrinka, v jiné srovnává psaní E. Hakla s Hrabalovým.
Article
6
by Novotný, Vladimír
Published Praha : Nakladatelství vlastním nákladem, 2003.
Annotation: S Úvodní poznámkou autora (s. 2) a s oddíly: Hard TVAR - Soft TVAR (s. 3-30, soubor pravidelných sloupků (č. 81-92) publikovaných v 13. roč. Tvaru...
Book
7
9
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 184, 8. 8., s. 11
Annotation: K odchodu B. Hrabala, J. Tomečka, K. Pecky, M. Procházky, E. Macka a R. Grebeníčkové.
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 24, 10. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k dokončení vydávání spisů B. H. v Pražské imaginaci.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 29. 4., s. 57
Annotation: M. C. Putna uvádí Karmelitánské nakladatelství za nehezké obálky; V. Novotný (názor F. Všetičky na R. M. Rilkeho); J. Slomek bulletin obce spisovatelů...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 9, 24. 2.-2. 3., s. 4
Annotation: Poznámka k chystanému vydání závěrečného 19. svazku.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 39, 15. 2., příl. Národní, č. 7, s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 36, 12. 2., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
15
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 3, s. 57
Annotation: Poznámka k spisovatelovu úmrtí.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 38, 14. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 266, 14. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 165, 18. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 92, 19. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article