By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 139-143
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám; mj. ke knize D. Hodrové oceněné Státní cenou za literaturu v roce 2011.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Poznámka o ocenění Literou za poezii.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 133-136
Annotation: Polemika s článkem J. Kostečky Cempírkování (ČJL č. 2, 61/2010-2011).
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 37, 13. 9., s. 12
Annotation: Fejeton o literárních cenách; zvláště kriticky o Ceně Jiřího Ortena, Státní ceně za literaturu a Vl. Křivánkovi, údajném tajném kandidátovi...
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 9, září, s. 27
Annotation: Glosa o plzeňském literárním životě s poznámkou o nominaci K. Erbové na Státní cenu za literaturu.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 27, 7. 7., s. 12
Annotation: Nekrolog k úmrtí L. Duškové, kandidátky Státní ceny za překlad literárního díla za rok 2010.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 26, 28. 6., s. 14
Annotation: Fejeton o udělování Státní ceny za literaturu.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 26. 4., s. 3
Annotation: Kritická glosa k zábavně-televiznímu rámci udílení cen.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 1, leden, s. 31
Annotation: Zpráva; verše dvou oceněných J. Tremlové a L. Jakubčíkové otištěny na s. 14-15.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 7/8, červenec/srpen, s. 1
Annotation: Úvodník k číslu, které je sestaveno z textů nositelů Cen Plže.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 21, 14. 12., s. 9
Annotation: Sloupek k pětasedmdesátinám M. Trávníčka; v úvodu o oceněních M. Šmause.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 2. 11., s. 3
Annotation: Glosy; mj. Ach Á dvě, Körner, Lukeš, Stránský - jak se to rýmuje (o předávání Státní ceny), Dušek není Diviš (o příspěvcích V. Duška...
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 12, prosinec, s. 30
Annotation: Glosa k XV. ročníku soutěže.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 31-34
Annotation: Sled recenzních glos, mimo jiné se autor v souvislosti s knihou B. Trojaka lehce polemicky zmiňuje o výsledku nedávného předávání ceny Magnesia...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 8
Annotation: Článek o svazcích edice První knížky - Knižnice Ortenovy Kutné Hory.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 1, leden, s. 22
Annotation: Článek o změnách v letošním ročníku soutěže.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 4, s. 27-28
Annotation: Článek.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 10, říjen, s. 26
Annotation: Glosy - o malém zastoupení plzeňských autorů ve slovníku a o prozaikovi P. Kerschovi, který prožil dětství v Blovicích.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 20, 28. 11., s. 7
Annotation: Glosa k udělení Státní ceny za literaturu a ke zvolení nového předsedy Obce spisovatelů.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 31. 10., s. 7
Annotation: Glosa k udělení Literární ceny KK knize L. Pecháčka.
Article