By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 24. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 5, květen, s. 1
Annotation: Poznámka k jubileu J. Hrubého a zmínka o setkání s A. J. Liehmem v Paříži. Na s. 2-5 jsou pod názvem Tady spí křik otištěny verše J. Hrubého.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 1, leden, s. 24-26
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 1, leden, s. 27
Annotation: Poznámka k ukončení editorialů, která V. N. psal do Plže od prvního ročníku.
Article
7
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 48/49, s. 272-275
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 189-193
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 139-143
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám; mj. ke knize D. Hodrové oceněné Státní cenou za literaturu v roce 2011.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie k literárnímu odkazu J. Škvoreckého; zejm. k jeho literárnímu vývoji a dvěma liniím jeho tvorby - dokumentární a existenciální.
Article
11
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 18/19, zima/jaro, s. 85-86
Annotation: Článek o plzeňském divadelním souboru Antidivadlo.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 12, prosinec, s. 11-13
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 11, listopad, s. 1
Annotation: Polemika šéfredaktora Plže s jeho oponenty.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 11, listopad, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 9, září, s. 27
Annotation: Medailon.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 13, 22. 6., s. 3
Annotation: "Vyjádření odborné komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR pro podporu vydávání neperiodických publikací..."; v rubrice Došlo.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 10, 12. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Poznámka o ocenění Literou za poezii.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 8-9
Annotation: Anketa navazující na úvahu J. Jeřábka Recenze jako vnitřní cesta (K psychologii umělecké kritiky. Tvar č. 7/2011, s. 6).
Article