By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 34, 23. 8., s. 12
Annotation: Fejeton o soupeření Ostravy a Plzně o titul "metropole evropské kultury pro rok 2015".
Article
42
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 33, 16. 8., s. 12
Annotation: K sedmdesátinám J. Balucha.
Article
43
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 32, 9. 8., s. 12
Annotation: Sloupek protestující proti neoprávněnému zařazení autorova textu do Hořcovy knihy. (Kapitola Poezie hořkého vzdoru, původně psaná jako doslov...
Article
44
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 30/31, 26. 7., s. 10-11
Annotation: O zesíleném "aspektu hravosti" v literatuře poslední doby; s mezititulky Spíše pobavit než šálit, Pseudonymy z Plzně i Ostravy, Ruská recese...
Article
45
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 29, 19. 7., s. 14
Annotation: Fejeton o poslední valné hromadě Obce spisovatelů.
Article
46
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 28, 12. 7., s. 15
Annotation: Polemika s Kosatíkovým medailonem I. M. Jirouse-básníka v seriálu Česká inteligence (Respekt č. 26-27/2010).
Article
47
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 27, 7. 7., s. 12
Annotation: Nekrolog k úmrtí L. Duškové, kandidátky Státní ceny za překlad literárního díla za rok 2010.
Article
48
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 26, 28. 6., s. 14
Annotation: Fejeton o udělování Státní ceny za literaturu.
Article
49
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 25, 21. 6., s. 12
Annotation: Fejeton o Plzni a Ostravě jako literárních městech v souvislosti s jejich kandidaturou na Evropské hlavní město kultury v roce 2015.
Article
50
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 24, 14. 6., s. 12
Annotation: Komentář k situaci Obce spisovatelů a osobě jejího předsedy.
Article
51
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 12, 10. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
52
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 23, 7. 6., s. 12
Annotation: Nekrolog k úmrtí novináře V. Bystrova.
Article
53
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 6, červen, s. 21-22
Annotation: Vzpomínka na M. Drozdu.
Article
54
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 6, červen, s. 23-25
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 22, 31. 5., s. 14
Annotation: Fejeton konstatující absenci současného českého "společenského", "sociálního" románu.
Article
56
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24. 5., s. 14
Annotation: Glosa k negativním reakcím týdeníku Reflex na neposkytnutí finanční podpory portálu www.iliteratura.cz a na R. Kopáče; též o Typltově negativním...
Article
57
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 17. 5., s. 14
Annotation: Sloupek k osmdesátinám E. Kantůrkové kritizující nedostatky gratulační zprávy ČTK.
Article
58
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 13. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 19, 10. 5., s. 12
Annotation: Kritická glosa.
Article
60
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 26. 4., s. 3
Annotation: Kritická glosa k zábavně-televiznímu rámci udílení cen.
Article