By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 6, 1990, č. 4, 19. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 26, 28. 12., s. 13
Annotation: Causerie o pohádkách, zvl. B. Němcové.
Article
3
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 24, 21. 11., s. 13
Annotation: Recenze všímající si též doslovu L. Soldána.
Article
4
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 9, 11. 5., s. 13
Annotation: K čtyřicetiletí edice Antická knihovna Nakladatelství Svoboda; též o tom, jak se o antickou literaturu u nás zasloužil Mertlík Rudolf.
Article
5
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 8, 25. 4., s. 12
Annotation: Na okraj zasedání výkonného výboru AIEP; s hlasy některých účastníků, jimiž byli: Semjonov Julian, Grimaldi Laura, Tropea Marco.
Article
6
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 3, 31. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article