By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 100, 30. 4., příl. Slovo na svátek, s. 2
Annotation: Rozhovor; mj. o její knize I nám vládli nemocní?, Práh.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 108, 8. 5., příl. Slovo na svátek, s. 3
Annotation: Rozhovor; mj. o jeho souboru reportážních novel Důvod k zabití, Melantrich a o jeho knihách vzpomínek.
Article