By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2012, č. 11, 13. 3., s. 14
Annotation: Zpráva o výstavě v Klementinu.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2011, č. 26, 28. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. o M. Cvetajevové.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 12, 22. 6., s. 6
Annotation: Referát o předání výročních cen Nadace ČLF za rok 2008, mj. R. Malému za sbírku Malá tma.
Article
4
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 19, 2. 10., s. 4
Annotation: Referát v pravidelné rubrice Pozvání na výstavy; charvátská grafička Z. Pozaičová (inspirovaná antologií D. Karpatského) doprovodila deset...
Article
5
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 18, 18. 9., s. 4
Annotation: Referát o výstavě v pražském Národním muzeu (do 31. října 2006).
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 23, 29. 11., s. 6
Annotation: Referát o slavnostním předání ceny M. Šťastné (18.11.2004 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze) za uvedenou sbírku.
Article
7
In: Strach. -- s. 42-46
Annotation: Doslov ke sbírce básní, napsaných pravděpodobně v 50. letech; s medailonkem Edgar Knobloch (s. 5-7).
Book Chapter
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 178, 1. 8., s. 11
Annotation: Rozhovor; též o poctách, kterých se mu dostalo v Itálii.
Article
9
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 15, 1983, č. 50, 14. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor k 20. výročí: Viola.
Article
10
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 10, 1978, č. 19, 12. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor o poezii.
Article
11
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 11, 1978, č. 2, 11. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor o poezii.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 9, listopad, příl., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 27, 1971, č. 188, 10. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article