By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 34, 11. 9., s. 12
Annotation: Rozhovor s ředitelkou nakladatelství Slovart.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 28, 17. 7., s. 8
Annotation: Rozhovor s předsedou KALFu (Klub autorů literatury faktu) M. I. o činnosti Klubu, o jeho dokumentačním středisku ve Slavkově, o Ceně Egona Erwina...
Article
3
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 127, 31. 5., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: Poznámka o ediční činnosti nakladatelství Libri.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 127, 31. 5., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: O slovníkové a encyklopedické produkci nakladatelství Libri.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 19, 15. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelkou nakladatelství Brána o edičních plánech na rok 1996.
Article
6
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 99, 26. 4., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: Rozhovor o nakladatelských plánech nakl. Primus.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 99, 26. 4., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: Rozhovor s nakladatelem a knihkupcem P. P.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 15, 17. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor o nakladatelství Oikúmené.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 12, 27. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor o profilu a edičních řadách nakladatelství Bystrov a synové, zaměřených na vydávání české klasické literatury.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 10, 12. 1., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: Úvaha o situaci na knižním trhu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 4, 23. 2., s. 16
Annotation: Rozhovor s J. K., předsedou SČKN.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 40, 26. 10., s. 12
Annotation: Rozhovor se zakladatelem a majitelem nakladatelství Pragma.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 225, 24. 9., příl. Slovo na neděli, s. 6
Annotation: Rozhovor s majitelkou nakladatelství Motto.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 177, 30. 7., příl. Slovo na neděli, s. 6
Annotation: Rozhovor s redaktorkou: Nakladatelství Ivo Železný o sešitových románech Večery pod lampou.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s majitelkou nakladatelství Aurora.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 9, 9. 3., s. 10
Annotation: Rozhovor s pracovníky Nakladatelství Lidové noviny o edičním profilu, o třech základních edicích a o připravovaných titulech.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 43, 17. 11., s. 10
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Akropolis, zejména o titulech jeho základní edice Premiéra.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 211, 11. 9., příl. P'93 č. 36, s. 7
Annotation: Rozhovor s knihkupcem, nakladatelem, předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů; zejm. o jeho plánech na vytvoření distribuční firmy a sortimentního...
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 33, 8. 9., s. 10
Annotation: Rozhovor o edičním profilu nakladatelství Grafoprint-Neubert.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 187, 14. 8., příl. P'93 č. 32, s. 7
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst.
Article