By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Soubor populárně naučných medailonů (s částmi: záhlaví, Život a dílo, Pražské stopy, Zajímavosti, Reflexe; s fot., s bohatým obrazovým...
Book
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 7, 2008, č. 20, 13. 10., s. 7
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 21, 31. 10., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 40, 4. 10., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 40, 25. 10., s. 16
Annotation: Rozhovor u příležitosti 80. narozenin A. B. (4. 10.).
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 72, 25. 3., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 266, 12. 11., příl. Péčko, č. 45, s. 6
Annotation: Rozhovor s A. B.; mj. o jeho závěrečné knize vzpomínek Děkovačka bez pugétu.
Article
8
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 108, 8. 5., příl. Slovo na svátek, s. 3
Annotation: Rozhovor; mj. o jeho souboru reportážních novel Důvod k zabití, Melantrich a o jeho knihách vzpomínek.
Article
10
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 22, 1989, č. 1, 12. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor o filmu; My od filmu.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 235, 4. 10., s. 5
Article