By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 2 (7), 2014, č. [6], červen, s. 14-15
Annotation: Článek o životě a díle Franze Kafky, snažící se vyvracet některé stereotypy.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2010, č. 49, 30. 11., s. 14
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2009, č. 24, 9. 6., s. 20
Annotation: Medailon k 125. výročí narození.
Article
4
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 7, 2008, č. 23, 24. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor (s fot. autora) u příležitosti vydání jeho knihy (vyšla též v anglické a německé verzi), zahajující edici Prahou slavných osobností.
Article
5
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 7, 2008, č. 20, 13. 10., s. 4
Annotation: Referát (v rubrice Pozvání na výstavu) o výstavě grafik ilustrátorky Kafkových děl Jarmily Mařanové (Židovské muzeum - Galerie Roberta Guttmanna).
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 7, 2008, č. 12, 23. 6., s. 7
Annotation: O dopisu F. K. druhé snoubence J. Wohryzkové; dopis objevil v Katalogu 28. písemné aukce cenin a poštovní historie F. Kautman a zakoupil ho Památník...
Article
7
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 6, 2007, č. 13/14, 16. 7., s. 7, 8
Annotation: Přehledová stať glosující vydání mj. uvedených titulů.
Article
8
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 6, 2007, č. 12, 25. 6., s. 9
Annotation: Referát o slavnostním otevření nového sídla v zrekonstruovaném domě (Široká ulice, č. 14); s projevy vystoupili: ředitelka Informačního,...
Article
9
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 11, 9. 6., s. 2
Annotation: Referát o výstavě.
Article
10
Published Praha : Sefer, 1995.
Annotation: Výbor z české, německé a hebrejské publicistiky J. L., s oddíly Judaika (s. 9-103); Literární recenze (s. 105-141), mj. : Židovské překlady...
Book