By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 22, 9. 11., s. 28
Annotation: Přehledová stať glosující vyd. uvedených titulů.
Article
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 11, 7. 6., s. 2
Annotation: Referát v rubrice Pozvání na výstavy, autorky: Z. Domjanová, H. Šulcová, s výčtem vystavených exponátů.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 30, 11. 8., s. 9
Annotation: Fiktivní rozhovor s J. N. u příležitosti vydání knihy Povídky malostranské (Praha, Grafoprint-Neubert).
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 16, 1984, č. 27, 4. 7., s. 13
Annotation: O fejetonistice J. N.
Article