By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 7, 5. 4., s. 14-15
Annotation: Zpráva Jana Pilaře (ředitele nakladatelství) z dubna 1959.
Article
3
In: Listy Klubu přátel poezie : jaro '84. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1984, květen, s. 4-5
Annotation: O vývoji Klubu od počátku a o edici Zlatý fond poezie; Čs. spisovatel.
Article
4
In: Celé Čechy. -- Nestr.
Annotation: Úvodní slovo o činnosti Českého literárního fondu; s další předmluvou "Přehlížíme-li práci nakladatelství Čs. spisovatel..." od J. Pilaře.
Book Chapter
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 43, 19. 10., s. 1
Annotation: Stať o ukončené edici Klubu přátel poezie a o navazující edici Zlatý fond poezie v nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 16, 14. 4., s. 9
Annotation: Šéfredaktor o činnosti nakladatelství v období mezi 14. a 15. sjezdem KSČ a o edičním plánu.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 27, 1975, č. 4, duben, s. 111-112
Annotation: Statistický článek o vydávání poezie v nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
8
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 53, 1972, č. 243, 14. 10., Příloha, s. 5
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě J.P., o nové české poezii a sovětské poezii v nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 84, 25. 3., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel o cenzurních zásazích v minulém období.
Article
10
by Bednář, Kamil, 1912-1972, Dvorský, Ladislav, 1931-1995, Fastrová, Jarmila, 1899-1968, Goldstücker, Eduard, 1913-2000, Grendža-Donský, Vasil, Hamšík, Dušan, 1930-1985, Hanzelka, Jiří, 1920-2003, Hanzlík, Josef, 1938-2012, Havel, Václav, 1936-2011, Hendrych, Jiří, 1913-1979, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janů, Jaroslav, 1908-1969, Jasiczek, Henryk, 1919-1976, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kabeš, Petr, 1941-2005, Kliment, Alexandr, 1929-2017, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kosík, Karel, 1926-2003, Kundera, Milan, 1929-, Lajčiak, Milan, 1926-1987, Liehm, A. J. 1924-2020, Makara, Sergej, 1937-, Matuška, Alexander, 1910-1975, Mojík, Ivan, 1928-2007, Nor, A. C., 1903-1986, Novomeský, Ladislav, 1904-1976, Pazourek, Vladimír, 1907-1987, Pilař, Jan, 1917-1996, Pludek, Alexej, 1923-2002, Pluhař, Zdeněk, 1913-1991, Procházka, Jan, 1929-1971, Ptáčník, Karel, 1921-2002, Skácel, Jan, 1922-1989, Skála, Ivan, 1922-1997, Urbánek, Zdeněk, 1917-2008, Válka, Miroslav, 1951-, Závada, Vilém, 1905-1982, Škvorecký, Josef, 1924-2012, Šotola, Jiří, 1924-1989, Šuleř, Oldřich, 1924-2015, Čivrný, Lumír, 1915-2001, Říha, Bohumil, 1907-1987
Published Praha : Československý spisovatel, 1968.
Annotation: Kniha obsahuje Návrh stanoviska ÚV SČSS k některým otázkám čs. literatury, projevy účastníků sjezdu (včetně nepronesených diskusních příspěvků),...
Book
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 23, 1967, č. 229, 20. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 2, 1965, č. 1, 21. 5., s. 3-5
Annotation: Z hisorie nakladatelství.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 149, 27. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
14
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 7, 1961, č. 179, 1. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
16
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 41, s. [1]
Annotation: Rozhovor s J. Pilařem o povaze cen Československého spisovatele, které nakladatelství začalo udílet. Ze spisovatelů byli odměněni: J. Procházka,...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 34, 22. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 2-10
Annotation: Autoři po úvodu o úkolech a cílech nakladatelství Čs. spisovatel informují o připravovaných titulech.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 20, 16. 5., s. 4
Annotation: Zkrácené znění hodnocení nakladatelství Čs. spisovatel předneseného na ústředním výboru Svazu čs. spisovatelů; zejména o edičních řadách.
Article