By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 11, 2010, č. 8, s. 42-43
Annotation: Přetisk rozhovoru, mj. o kritice a avantgardním umění, původně uveřejněného v Literárních novinách č. 31/1958.
Article
2
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 53, 2009, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Kam, roč. 15, č. 7/8, s. 21-22
Annotation: Vzpomínka na vznik Mikuláškovy básně Balada o Smrtelné ulici v Třebíči; s citací odsudku J. Pilaře z jeho dopisu autorovi.
Article
4
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 36, 1980, č. 13, 21. 3., s. 10-11
Annotation: O Západočeském kraji; příspěvek v seriálu.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 62-64
Annotation: Též o recepci díla J. V. v Polsku.
Article
6
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 35, 1979, č. 20, 11. 5., s. 12-13
Annotation: K jmenování národním umělcem.
Article
7
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 35, 1979, č. 15, 27. 4., s. ?
Annotation: Medailon k 75. narozeninám.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 33, 1977, č. 264, 8. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 36, 1977, č. 36, 10. 9., příl. Nedělní, s. 7
Annotation: Rozhovor o vztahu k VŘSR a SSSR.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 33, 1977, č. 212, 8. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 212, 8. 9., s. 4
Annotation: Jubilejní rozhovor o básnické, překladatelské a nakladatelské práci J. P.
Article
13
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 27, 1977, č. 36, 8. 9., s. 36-37
Annotation: Jubilejní rozhovor.
Article
14
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 60, 1977, č. 1, duben, s. 1-2
Annotation: O svém vztahu k mateřskému jazyku.
Article
15
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1977, duben, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 26, 1977, č. 5, 1. 3., s. 58
Annotation: Rozhovor.
Article
17
18
19