By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Pilař, Jan, 1917-1996
Published Praha : Čs. spisovatel, 1989.
Annotation: S oddíly Domov, Praha, Válečná léta, Od osvobození do Února 1948, Únor a začátky Svazu spisovatelů {Svaz spisovatelů}, V Literárních novinách...
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 14, 3. 4., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 1, 7. 1., s. 8
Annotation: Druhá část reportáže, mj. o návštěvě u O. Berggolcové; s dvěma snímky (C. Štítnického, J. Sekery a J. Drdy v zimní Moskvě a J. Pilaře...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 307, 31. 12., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Stať o vývoji české literatury v letech 1945-1950.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 243, 15. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Stať o mírových projevech v dílech československých spisovatelů - zvláště v souvislosti s korejskou válkou.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 219, 17. 9., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Článek o literární tvorbě, úkolech spisovatelů v socialistické společnosti a o socialistickém realismu coby stěžejní literární tvůrčí...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 184, 8. 8., s. [1]
Annotation: Článek o začínajících českých spisovatelích, jejich setkávání se zkušenějšími autory a průběžném získávání literárních (a životních)...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 125, 28. 5., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Článek o činnosti Svazu československých spisovatelů a o soudobé literární produkci v oblasti poezie, prózy a dramatu.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 1, 1. 1., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Článek o plánech a výhledech v oblasti literárního života v roce 1950.
Article