By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 24, 15. 6., s. 6-7
Annotation: O svých stycích se sovětskými spisovateli a návštěvách naší spisovatelské delegace v SSSR.
Article
2
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 79, 21. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Čs. spisovatele.
Article
3
by Pilař, Jan, 1917-1996
Published Praha : Čs. spisovatel, 1989.
Annotation: S oddíly Domov, Praha, Válečná léta, Od osvobození do Února 1948, Únor a začátky Svazu spisovatelů {Svaz spisovatelů}, V Literárních novinách...
Book
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 39, 29. 9., s. 4
Annotation: Vzpomínky; Sluneční hodiny.
Article
5
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 6-9
Annotation: Konfesní úvaha.
Article
7
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1988, č. 2, s. 2
Annotation: O práci nakladatelského literárního redaktora; psáno ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
8
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 37, 1987, č. 36, 4. 9., s. 42
Annotation: Konfesní vyjádření.
Article
9
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 171, 24. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor; konal se ve Františkových Lázních.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1987, léto, s. 6-7
Annotation: Rozhovor u příležitosti 70. narozenin 9. 9.
Article
11
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 37, 1987, č. 17, 24. 4., s. 16
Annotation: Vyprávění.
Article
12
by Pilař, Jan, 1917-1996
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Úryvky z připravované knihy vzpomínek na nakladatelství Čs. spisovatel; vydáno k 70. narozeninám J. P.; obsahuje též nepodepsaný medailón J....
Book
13
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1987, č. 2, s. 26-27
Annotation: Rozhovor se sestavovatelem výboru z vlastní poezie Dvojí křídla a jeho ilustrátorkou; ukázky z básní a obrázků jsou na s. 28-29.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 47, 26. 11., příl. Kmen, č. 47, s. 2
Annotation: Rozhovor o stavu plnění edičního plánu; Čs. spisovatel.
Article
15
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 53, 1986, č. 21, 12. 5., s. 2
Annotation: Z osobně laděné úvahy na prahu květnových dnů.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 36, 1986, č. 6, 6. 2., s. 4-6
Annotation: Rozohovor; s výběrem z básní.
Article
17
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1986, č. 1, s. 43-44
Annotation: Rozhovor s J. P. o jeho poezii.
Article
19
In: Československý svět. -- ISSN 0323-1275. -- Roč. 40, 1985, č. 10, říjen, s. 6
Annotation: Příspěvek v konfesní rubrice.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 33, 14. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 9
Annotation: Též o básníkovu vztahu k Čechám a naší poezii; u výboru z jeho básní v překladu: Pilař Jan.
Article