By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pilař, Jan, 1917-1996
Published Praha : Čs. spisovatel, 1989.
Annotation: S oddíly Domov, Praha, Válečná léta, Od osvobození do Února 1948, Únor a začátky Svazu spisovatelů {Svaz spisovatelů}, V Literárních novinách...
Book
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 4, 21. 3., s. 7
Annotation: Redakční rozhovor o hospodaření SČSS.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 2, únor, s. 63
Annotation: Protesty předsednictva Svazu čs. spisovatelů, Svazu čs. novinářů a bývalých šéfredaktorů Lit. novin.
Article
4
by Bednář, Kamil, 1912-1972, Dvorský, Ladislav, 1931-1995, Fastrová, Jarmila, 1899-1968, Goldstücker, Eduard, 1913-2000, Grendža-Donský, Vasil, Hamšík, Dušan, 1930-1985, Hanzelka, Jiří, 1920-2003, Hanzlík, Josef, 1938-2012, Havel, Václav, 1936-2011, Hendrych, Jiří, 1913-1979, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janů, Jaroslav, 1908-1969, Jasiczek, Henryk, 1919-1976, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kabeš, Petr, 1941-2005, Kliment, Alexandr, 1929-2017, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kosík, Karel, 1926-2003, Kundera, Milan, 1929-, Lajčiak, Milan, 1926-1987, Liehm, A. J. 1924-2020, Makara, Sergej, 1937-, Matuška, Alexander, 1910-1975, Mojík, Ivan, 1928-2007, Nor, A. C., 1903-1986, Novomeský, Ladislav, 1904-1976, Pazourek, Vladimír, 1907-1987, Pilař, Jan, 1917-1996, Pludek, Alexej, 1923-2002, Pluhař, Zdeněk, 1913-1991, Procházka, Jan, 1929-1971, Ptáčník, Karel, 1921-2002, Skácel, Jan, 1922-1989, Skála, Ivan, 1922-1997, Urbánek, Zdeněk, 1917-2008, Válka, Miroslav, 1951-, Závada, Vilém, 1905-1982, Škvorecký, Josef, 1924-2012, Šotola, Jiří, 1924-1989, Šuleř, Oldřich, 1924-2015, Čivrný, Lumír, 1915-2001, Říha, Bohumil, 1907-1987
Published Praha : Československý spisovatel, 1968.
Annotation: Kniha obsahuje Návrh stanoviska ÚV SČSS k některým otázkám čs. literatury, projevy účastníků sjezdu (včetně nepronesených diskusních příspěvků),...
Book
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 27, 1962, č. 11, 15. 3., s. 252
Annotation: K úmrtí Z. Nejedlého; o jeho pomoci Svazu čs. spisovatelů.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1958, č. 326, 25. 11., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 43, 26. 10., s. 1
Annotation: Úvodník šéfredaktora o dopisu Komunistické strany Československa předložený občanům k diskusi.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 257, 15. 9., s. 1
Annotation: O gratulačních návštěvách u P. Bezruče v jeho domku v Bezručově ulici 32, včetně návštěvy delegace Svazu čs. spisovatelů vedené M. Majerovou,...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 27, 6. 7., s. 6-7
Annotation: Diskusní příspěvek přednesený 26. 6. 1957 na plenární schůzi Svazu čs. spisovatelů.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 53, 31. 12., s. 3
Annotation: O setkáních se sovětskými autory během návštěvy delegace čs. spisovatelů v Moskvě; též o čtenářské konferenci o literárním díle A....
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 6, 5. 2., s. 1, 3-4
Annotation: Výtah z referátu J. Drdy o II. sjezdu Svazu sovětských spisovatelů, proneseném na členském aktivu Svazu českých spisovatelů v Praze 28. 1.,...
Article
13
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 307, 31. 12., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Stať o vývoji české literatury v letech 1945-1950.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1804-820X. -- Roč. 1950, č. 10, s. 153
Annotation: Závěr projevu z plenárního zasedání české sekce Svazu československých spisovatelů.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 243, 15. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Stať o mírových projevech v dílech československých spisovatelů - zvláště v souvislosti s korejskou válkou.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 19, 1950, č. 38, 20. 9., s. 913-914
Annotation: Referát hodnotí akci „Pracující do literatury“.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 219, 17. 9., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Článek o literární tvorbě, úkolech spisovatelů v socialistické společnosti a o socialistickém realismu coby stěžejní literární tvůrčí...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 184, 8. 8., s. [1]
Annotation: Článek o začínajících českých spisovatelích, jejich setkávání se zkušenějšími autory a průběžném získávání literárních (a životních)...
Article