By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 91, 18. 4., s. 5
Annotation: O edičních záměrech nakladatelství Čs. spisovatel u příležitosti vydání prvního svazku nové edice.
Article
62
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 35, 1985, č. 12, 21. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor s ředitelem Čs. spisovatele o edičním plánu nakladatelství na rok 1985.
Article
63
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 31, 1985, č. 55, 19. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
64
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, jaro, s. 20
Annotation: Poznámka.
Article
65
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 2, 9. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 33
Annotation: Příspěvek z dobříšského semináře českých a slovenských kritiků a básníků (podzim 1984).
Article
66
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 20, 1985, č. 5, s. 49-52
Annotation: Rozhovor o současné poezii a její recepci.
Article
67
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 25, 1985, č. 16, s. 16-17
Annotation: Rozhovor.
Article
68
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 51, 1984, č. 47, 5. 11., s. 1
Annotation: Příspěvek v rubrice.
Article
69
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 247, 18. 10., s. 2
Annotation: Odpověď ředitele nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
70
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 41, 10. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 1
Annotation: Jubilejní úvodník ředitele nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
71
72
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 35, 22. 8., s. 1
Annotation: Neruda Jan.
Article
73
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 194, 17. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
74
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 40, 1984, č. 170, 20. 7., s. 5
Annotation: O jeho překládání.
Article
75
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 27, 4. 7., příl. Kmen, č,27, s. 8
Annotation: Poznámka překladatele u výběru ze sbírky, která vyjde česky 1985; též o vztahu P. N. k Čechám (u příležitosti jeho 80. výročí narození...
Article
76
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 6, červen, s. 88-90
Annotation: K 80. výročí narození; s ukázkami z jeho poezie v překladu J. P.
Article
77
In: Listy Klubu přátel poezie : jaro '84. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1984, květen, s. 4-5
Annotation: O vývoji Klubu od počátku a o edici Zlatý fond poezie; Čs. spisovatel.
Article
78
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 36, 11. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
79
80
In: Celé Čechy. -- Nestr.
Annotation: Úvodní slovo o činnosti Českého literárního fondu; s další předmluvou "Přehlížíme-li práci nakladatelství Čs. spisovatel..." od J. Pilaře.
Book Chapter