By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Máj, Máj- věčný Máj. -- s. i-xxi
Annotation: Doslov k trojvydání Máje, které obsahuje reprodukci rukopisu z faksimile vydaného v roce 1916 v nakl. F. Šimáčka v Praze, fotografickou reprodukci...
Book Chapter
3
In: Rušný dům. -- s. 255
Annotation: Autorův dovětek (datovaný 2011) k druhému vydání románu z roku 1963; - na úvod připojen dopis I. Klímy; na závěr připojeny recenze románu...
Book Chapter
4
Annotation: Sborník vydaný u příležitosti 200 let od narození K. H. Máchy, s oddíly: Život a doba, Díla a krajiny, Máj, Odkaz a kult, Mácha a básníci;...
Book
5
Annotation: Monografie sledující život a kontext díla V. Holana, doprovozena obrazovým materiálem; - s kapitolami: Básníka nemůže omluvit nic (s. 11-17);...
Book
7
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 42, 2010, s. 103-124
Annotation: Studie se věnuje proměně poetiky F. Hrubína v období druhé světové války.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 54-55
Annotation: Vzpomínky na M. Kunderu a úvahy nad jeho texty.
Article
10
In: Lékař umírajícího času. -- s. 324-334
Annotation: Do poznámky je zakomponována pasáž: Dobová recepce románu Lékař umírajícího času (montáž úryvků z recenzí 1. vyd. /1984/, viz rozpis),...
Book Chapter
12
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Smrt morčete. -- s. 306-316
Annotation: Doslov k souboru kratších próz, obsahujícímu kromě povídkových souborů Mí černovlasí bratři (poprvé 1964) a Smrt morčete (poprvé 1969)...
Book Chapter
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 6-7
Annotation: Recenze; připojena poznámka Pozdrav Milanu Kunderovi (únor 2004), ve které M. P. píše, že tato stať měla vyjít v r. 1969 v časopisu Plamen.
Article
18
19
In: Sny o štěstí. -- s. 61-75
Annotation: Doslov; s předmluvami J. Vrchlického k prvním dvěma vyd.: Předmluva k prvnímu vydání (datováno v Modeně 30. srpna 1875), s. 5; Slovo k druhému...
Book Chapter
20