By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
4
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 12, 2021, č. 1, 23. 7.
Annotation: Zprávy o konání "VI. kongresu českých slavistů" (20.-21. 10. 2021).
Article
6
9
11
12
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 12, 2021, č. 1, 23. 7.
Annotation: Studie analyzující české kulturní reakce na rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867. Jednak se jedná o překlady staroruské literatury K. J. Erbena...
Article
13
15
16
17
18
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 131-140
Annotation: Rozhovor s M. Zelenkou o jeho literárněvědné práci, slavistice a osobnostech, se kterými se při práci setkal; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
19
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 31, 2021, č. 1, s. 69-71
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 10. 12., s. 173-177
Annotation: Recenze.
Article