By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá teorií a dějinami slovanských kulturních oblastí a pojednává o mezikulturních stereotypech; s uvedenými studiemi.
Book
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie představuje analýzu střední Evropy z různých perspektiv, od jazykovědy a literární vědy, až po historiografii a genologii;...
Book
4
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 21-29
Annotation: Personalistický přístup podle autora studie spojuje "tradiční autorské přístupy s textovými a recepčními perspektivami".
Article
5
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
7
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Roč. 1 (18), 2009, č. 1, s. 50-61
Annotation: Studie k historii, metodologii a současnému stavu a různým podobám literární komparatistiky, mj. též k jejímu fungování v rámci kulturologie...
Article
8
Published Brno : Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006.
Annotation: Sborník, s úvodním příspěvkem I. Pospíšila (viz samostatný záznam) a s oddíly: Sekce ruské literatury (s. 9-213); Sekce literární teorie...
Book
9
by Dorovský, Ivan, 1935-2021, Gazda, Grzegorz, 1943-2020, Kusá, Mária, 1957-, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied : Petrus Publishers, 2006.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky.
Book
10
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 13, s. 3-8
Annotation: Úvody editorů ke sborníku studií navazujícímu v rámci uvedeného grantového projektu na sborníky: Litteraria Humanitas, sv. 13: Crossroads of...
Book Chapter
12
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2003.
Annotation: Sborník, s oddíly: Obecné úvahy (s. 5-27), Literatura (Od moderny přes avantgardu k postmoderně), s. 29-333, Ars comparationis - Divadlo - Výtvarné...
Book
13
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2003.
Book
16
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 4, 1994, č. 1, s. 39-45
Annotation: Srovnávací studie (v angličtině), vycházející z děl: Leskov N. S., Hurban Vajanský Svetozár, Vančura Vladislav (Konec starých časů).
Article
17
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 1, 1991, č. 1, s. 44-49
Annotation: Leskov Nikolaj Semjonovič; srovnávací studie (v angličtině).
Article