By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie představuje analýzu střední Evropy z různých perspektiv, od jazykovědy a literární vědy, až po historiografii a genologii;...
Book
2
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
3
5
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 4, 2013, č. 2, s. 1
Annotation: Recenze básnické sbírky "Šaman z kančích hor pouští žílou motýlům paměti (Dvě valašské svity)" I. Odehnala.
Article
6
10
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 16, 2006, č. 3, s. 45-49
Annotation: O brněnské polonistice - reakce na příspěvek B. Bakuly v uvedeném sborníku z krakovského sjezdu polonistů (22.-25.9.2004).
Article
11
12
Annotation: Sborník z mezinárodního odborného semináře o osobnosti a díle F. Wollmana, konaného u příležitosti prezentace dokončeného třísvazkového...
Book
15
20
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-, Štěpán, Ludvík, 1943-2009
Published Brno : Masarykova univerzita, 2000.
Annotation: S částmi: Profesorka Krystyna Kardyni-Pelikánová (s. 5-29, viz rozpis); Materiály z vědecké konference (s. 31-180, materiály ze stejnojmenné konference,...
Book