By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 7-19
Annotation: Studie pojednává o procesu formování ženské spisovatelky na přelomu 19. a 20. století. Tento proces autor článku představuje na příkladu české...
Article
2
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2020.
Annotation: Soubor rusistických studií, mj. též o působení Rusů v meziválečném Československu (A. Bem, V. Vilinskij), recepci ruských děl v českých...
Book
3
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá teorií a dějinami slovanských kulturních oblastí a pojednává o mezikulturních stereotypech; s uvedenými studiemi.
Book
7
online
In: Slavica litteraria. Supplementum. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 30. 11., s. [129]-146
Annotation: Analýza korespondence a osobních dokumentů několika brněnských slavistů. Ukazuje tři místa uchování dokumentů : Moravský zemský archiv, Moravskou...
Article
8
online
In: Slavica litteraria. Supplementum. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 30. 11., s. [7]-10
Annotation: Úvod.
Article
10
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 11, 2009, č. 2, s. 145-149
Annotation: Recenze prvních pěti čísel časopisu vydávaného od r. 2002 v Srbsku; s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
12
Annotation: S oddíly: Vystoupení v plénu (s. 13-54); Lingvistika a lingvodidaktika (s. 55-192); Literární věda a translatologie (s. 193-328); - mj. s uvedenými...
Book
14
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007.
Annotation: Sborník, mj. s uvedeným příspěvkem.
Book
15
Published Brno : Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006.
Annotation: Sborník, s úvodním příspěvkem I. Pospíšila (viz samostatný záznam) a s oddíly: Sekce ruské literatury (s. 9-213); Sekce literární teorie...
Book
17
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 14, 2006, s. 331-343
Annotation: Příspěvek na sympoziu; o Pěti novelách a Stříbrných rybkách.
Article
18
19
by Dorovský, Ivan, 1935-2021, Gazda, Grzegorz, 1943-2020, Kusá, Mária, 1957-, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied : Petrus Publishers, 2006.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky.
Book
20
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 54, 2005, č. 8, s. 109-130
Annotation: Zhuštěná verze kulatého stolu konaného na dané téma v rámci Mezinárodního kongresu slavistů v Lublani v létě 2003; mj. s uvedenými příspěvky.
Article