By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Krejčí, Karel, 1904-1979
Published Praha : Grada Publishing, 2008.
Annotation: Druhé vyd. reedice studie K. Krejčího z r. 1944 (1. vyd. Brno 2001), s rozšířenou a upravenou předmluvou editorů a s fot. příl. (s. 47-49); -...
Book
5
6
Annotation: Sborník z mezinárodního odborného semináře o osobnosti a díle F. Wollmana, konaného u příležitosti prezentace dokončeného třísvazkového...
Book
7
9
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 53, 2004, č. 7, s. 125-126
Annotation: Jubilejní medailon; s výběrovou bibliografií za léta 1984-2003 (s. 126-130).
Article
11
In: Politika a revoluce. -- s. 163-190
Annotation: Doprovodná studie ke kritickému vyd. pamětí napsaných na přelomu let 1948 a 1949 (strojopis byl editorům zapůjčen dcerou A. Pražáka Hanou Pražákovou-Drábkovou);...
Book Chapter
12
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2003.
Book
13
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 52, 2003, č. 6, s. 208
Annotation: Vzpomínkový medailonek k nedožitým 100. narozeninám M. K.
Article
14
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 52, 2003, č. 6, s. 165-175
Annotation: Jubilejní medailon (s. 165-166), s Výběrovou bibliografií (s. 166-175, za léta 1970-2002).
Article
16
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 52, 2003, č. 6, s. 101-137
Annotation: Blok příspěvků připravených pro uvedené zasedání k nedožitým 90. narozeninám J. Hrabáka, zorganizované Českým komitétem slavistů, Ústavem...
Article
17
18
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002.
Annotation: Soupis vlastní bibliografie (1200 záznamů).
Book
20
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 51, 2002, č. 5, s. 99-101
Annotation: Jubilejní medailon; s výběrovou bibliografií (s. 101-103), pořízenou k 16. lednu 2002 a navazující (od r.1997) na bibliografii otištěnou in:...
Article